Kære medlemmer.

I vores vedtægter er beskrevet at vi holder generalforsamling i februar/marts måned hvert år. Dette kan IKKE lade sig gøre i år pga. forsamlingsantal - og da vi ikke har skrevet i vores vedtægter, at generalforsamlingen evt. kan afholdes online, kan vi heller ikke gøre dette.

Jeg ved ikke hvornår vi kan afholde generalforsamling, så den er udskudt indtil videre.

Vores regnskab for 2020 er færdigt og ser ikke så slemt ud som frygtet, men budgettet for 2021 er lidt bekymrende pga. stort medlemsfrafald det seneste år pga. Covid-19 og flytning af svømningen fra Asnæs til Vig.

Men vi er fortrøstningsfulde i bestyrelsen - og håber at vi snart må komme i vandet igen. Vi planlægger dog at starte i Vig efter sommerferien og frem til jul, pga. usikkerhed om hvornår Asnæs svømmehal er klar til brug.

Vi håber I fortsat vil støtte os - og vi glæder os helt VILDT til at vi må være sammen med alle vores medlemmer igen.

Venlig hilsen Betina Larsen, formand DRSK