Alle hold holder vinterferie i uge 7 undtagen

* Pensionisthold

* Livredderhold

* Talent - og konkurrencehold


God ferie