Generalforsamling i Dragsholm Svømmeklub 
30. marts 2023, kl. 18.00 i klublokalet

 

 

  1. Valg af dirigent - Henrik Toxverd er valgt til dirigent.

 

  1. Formandens beretning for det sidste års tid; ved formand Betina Larsen - godkendt.

Se bilag 1. Formandens beretning.

 

  1. Regnskabet 2022; ved kasserer Sebastian Slot - godkendt

Se bilag 2. Regnskabet 2022

 

Medlemstal dd. 386 medlemmer

Medlemstal i 2018: 879 medlemmer.

 Forslag fra forsamlingen til at bestyrelsen søger Tipsmidlerne.

 

  1. Valg af bestyrelsesmedlemmer

a. Betina er på valg -2 årig periode - valgt.

b. Morten er på valg - 2 årig periode- valgt

c. Peter er på valg – 2 årig periode – ønsker ikke genvalg

    Lars Carlson er valgt i stedet fro Peter Røjkjær

 

5. Valg af bestyrelsessuppleanter

a. Allison er på valg – 1 årig periode - valgt.

b. Andreas er på valg – 1 årig periode - valgt

 

 

 

6. Valg af revisorer

a. Henrik Schilling er på valg - 1 årig periode - valgt.

b. Henrik Toxverd er på valg - 1 årig periode - valgt

 

7. Indkomne forslag – der er ikke modtaget noget.

 

8. Årets frivillig i Dragsholm Svømmeklub; ved formand Betina Larsen.

    Tillykke til Bo Gjedsted der er årets frivillige i DRSK ( se bilag 3 årets frivillige 2022)

 

9. Eventuelt