Generalforsamling i Dragsholm Svømmeklub
23. marts 2019, kl. 9.30 i klublokalet

 
Dagsorden
1. Valg af dirigent

Henrik Schilling blev valg til dirigent, og godkendte generalforsamlingen ved at konstatere, at generalforsamlingen er lovligt indvarslet.
2. Formandens beretning v/næstformand Bo Gjedsted
Bo fremlagde beretningen i Bettinas fravær. Beretningen i hovedtræk:
• DRSKs forretningsfører har fået rigtig godt styr på økonomien, og bestyrelsen er blevet bedre
til løbende at drøfte forbruget.
• DRSK blev indstillet til TVØSTs Fantastiske Fællesskaber pga. vores frivillige, og kom blandt de
10 udvalgte videre i konkurrencen. Vi kom desværre ikke videre, men det var sjovt at være med.
• DRSK samarbejdede med Ung i Odsherred om en ’Active game’ aften, hvor de unge kunne spille
computer natten igennem, og samtidig have mulighed for at røre sig indimellem.
Vores indslag var at vise ’Dødens Gab’ på storskærm inde i svømmehallen, hvor de unge kunne
se med fra hver deres kæmpe badering i poolen. Der var fyldt op med hele 150 baderinge.
• DRSK har fået sit helt eget træningsrum. Vi søgte Idrættens Venner om 50.000 kr., og de penge er brugt til at indrette rummet. Vi er næsten i mål, der mangler blot at blive opsat ribber, der er i restordre.
Der er lidt problemer med vand fra loftet, men det er ved at blive løst. Træningsrummet er for alle.
Der er crossfit-maskine, benpresse og et par håndvægte. Og snart er der også ribber. Det er åbent og klar til brug, og man kan komme og gå som man vil. Bestyrelsen vil sende instrukser ud.
• Årets frivillig skal udpeges. Det er en dejlig begivenhed. Frivillig hjælp er vigtig for klubben, blandt andet hjælp i SuperBrugsen ved højtiderne er en stor succes. De penge går til at vores unge talent- og konkurrencesvømmere kan komme på træningslejr. OK hjælper vi også, men her har vi sværere ved at skaffe hjælpere, da OK kræver, at man er fyldt 18 år. Derfor en opfordring til vores ældre medlemmer om at støtte op om vores frivillige aktiviteter.
• DRSK arbejder på at få flere medlemmer ved at involvere os i mange aktiviteter i lokalområdet.
Det vil vi fortsætte med. I uge 3 deltog vi i ’Swim-week’, hvor man gratis kunne komme og prøve svømmetræning – det har også givet flere medlemmer.
Aqua-holdet er et eksempel på en videreudvikling af vores tilbud om træning til medlemmer.
Nu er det også muligt at gå til ’Aqua-cirkeltræning’.
Vi tilbyder årskort til virksomheder, og kommunen har i den forbindelse spurgt om muligheden for at oprette et særligt hold for kommunens medarbejdere, så de kan gå til vandgymnastik.
Vi deltog i Superbrugens Foreningsdag, der i år skulle holdes udenfor på parkeringspladsen.
Det gjorde desværre, at vi havde få på vores stand. Vi var blevet opfordret til stille med en ’kendis’, og
vi var heldige at få besøg af OL-svømmer Daniel Skanning.
• Sponsorstævnet blev holdt her i starten af marts måned, og svømmerne fra T- og K-holdet har svømmet sig til godt 100.000 kr.
• Samarbejde med blandt andet Idrættens Venner involverer os i det store loppemarked. Vi hjælper med at hente loppeting, stille alle varerne pænt op og sælge dem i boderne. Bagefter rydder vi op og sorterer.
Det er et kæmpe arbejde, hvor vi også tjener gode penge. Men vi har brug for hjælp fra flere hænder – det er ofte de samme, der deltager.
• Aqua Camp er 5 skønne dage som både børn og forældre er glade for. Så glade at vi oplever forældre, der planlægger deres ferie, så de er sikre på, at børnene også kan deltage næste år.
• Morgensvømning volder lidt problemer, da vi har for få indtægter. Vi har brug for flere deltagere. Så en stor opfordring til at skaffe flere medlemmer. Vi tager meget gerne imod forslag til, hvad vi skal gøre.
Kommentar/spørgsmål fra generalforsamlingen: Det er problematisk med de mange lukkedage, sørg for at holde faste åbningstider. Hvilke udgifter er der ved morgensvømningen? Det er et problem, at vi skal være ude
• Nyt klubtøj til trænere og t- og k-holdet. Sponsorerne er blevet trykt på bluserne. Vi har desuden indgået
samarbejde med svømmespecialisten. Det er ikke for udkonkurrere lokale sportsbutikker, men for at give alternative tilbud til vores svømmere.
• Talent- og konkurrenceholdet udvikler sig flot. Vi ser mange personlige rekorder og flere og flere af svømmerne deltager i mesterskaber. Hele holdet har været på træningslejr til Malta, hvor der både var tid til træning og kulturelle oplevelser.
3. Regnskabet 2018 ved kasserer Rasmus Poulsen (se regnskab her)
Budgettet holder er det overordnede budskab. Vores svømmeklub har en meget fin økonomi.
Stor ros til Rikke og Sebastian for at de sammen har fået så godt styr på økonomien
• Morgensvømningen er udfordret på økonomien. Vi har flere udgifter end vi har indtægter.
Vi betaler 140.000 kr. til morgenlivredderne, mens vores indtægter kun beløber sig til 80.000 kr.
Tidligere benyttede vi i højere grad frivillige livreddere, men det er vanskeligt i dag. Vi skal have vendt
udviklingen, så vi får flere deltagere. Årskort til firmasvøm er et af de tiltag, vi har forsøgt os med.
Det har stor betydning, at vi skal være ude allerede 8.15. Flere vælger Vig, der først åbner senere.
Helseholdet vil fx gerne møde lidt tidligere. Jane har udtalt, at det skyldes, at man helst ikke ser, at voksne
svømmere er sammen med unge svømmere pga. risiko for pædofili.
• Vi har afdraget mere på klubhuset end vi behøver. Bestyrelsen vil se på, om vi kan bruge pengene bedre, så
vi har lidt mere at gøre med i dagligdagen.
4. Valg af bestyrelsesmedlemmer
Morten og Betina er på valg for en 2-årig periode. Begge blev valgt.
Rasmus er på valg, men ønsker ikke genvalg. Peter Johansen som i dag er suppleant blev foreslået og valgt for en
2- årig periode. Blomster til Rasmus som tak for den flotte indsats i bestyrelsen.
5. Valg af suppleanter og revisorer
Valg af suppleanter til bestyrelsen
Peter Johansen og Karin Holm Larsen er på valg, hver for en 1-årig periode. Peter Johansen blev valgt som bestyrelsesmedlem og Martin Nees, som selv er aktiv på livredderholdet, blev foreslået som suppleant. Både Karin og Martin blev valgt.
Valg af revisorer
Både Henrik Schilling og Christina Jespersen er på valg, hver for en 1 årig periode.
Begge modtog genvalg og blev valgt.
6. Indkomne forslag
Medlemmer er inden generalforsamlingen blevet opfordret til at komme med forslag – senest 9. marts 2019.
Forslag kunne sendes op mail drsk@drsk.dk. Ingen forslag er modtaget.
7. Årets frivillig i Dragsholm Svømmeklub v/bestyrelsen
Det er en enig bestyrelse, der med stor glæde at udpege Sebastian Slott som årets frivillig, og på den måde påskønne ham for sit store arbejde. Sebastian har været tilknyttet klubben i rigtig mange år, og uden dig, var vi ikke, hvor vi er i dag. Sebastian har involveret sig, som var det hans andet hjem med arbejde i bestyrelsen, træning og alt muligt andet. Holder styr på mange ting, vasker tøj og gør hovedrent. Og ikke mindst Sebastians store erfaring og viden om svømmeklubben gør ham til den helt rigtige Årets frivillig. Stor tak til Sebastian.
8. Eventuelt
Der blev spurgt til, hvad der skal ske med båden, nu den ikke længere står i træningsrummet. Man vil gerne gøre brug af den til sommer. Båden kommer tilbage, når porten er flyttet, men vi kan endnu ikke sige hvornår.
Hvordan går det med at få indført mobilepay? Skulle meget gerne blive klar i løbet af april.
Hygiejnen blev drøftet. Vi har en del lukkedage pga. dårlig hygiejne. Det er vigtigt, at alle bliver vasket grundigt inden de går i vandet. Også håret – selvom der benyttes badehætte. Forslag om at sende sms ud om, at det er vigtigt, at
være renvasket inden badning. Rengøringen opleves som mangelfuld både i omklædningsrum, på toiletterne og i svømmehallen, fx er der en sort rand hele vejen rundt i bassinkantens inderside. Det er hallen, der har ansvaret for rengøringen, og bestyrelsen vil tage det op med hallens personale igen.
Opfordring til at de udbudte varer på loppemarked ikke står for tæt. Det er svært at overskue og komme til tingene. Bo fortæller, at der fremover bliver ryddet mere op, så der ikke er for mange ens ting, der kommer med.
Forslag om sms-/ringe-kæde, når svømmehallen er lukket. Sebastian følger op på dette.
Forslag om, at henvende sig til nogle af de ældre medlemmer, for at skaffe flere frivillige, fx blandt helsehold og
pensionister. Bestyrelsen kan måske udtænke en gulerod, fx friklip, når du hjælper. Man kunne også genoptage julehygge-arrangementet som en større gulerod. Det skal være et tilbud til alle, ikke som tidligere ved ’Musik på plænen’, hvor der var fribilletter til de første 10, der melder sig. Forslaget er noteret og givet videre til bestyrelsen.