Politik angående pædofili

Dragsholmsvømmeklub indhenter hvert år børneattester på alle trænere, bestyrelsesmedlemmer,officials og frivillige hjælpere, herunder alle forældre, der lægger biler til ved stævnekørsel. Dragsholm svømmeklub overholder kravene til indhentning af svømmeattester og indhenter attesterne minimum årligt.

 

Hvis deropstår en sag om pædofili, vil vedkommende straks blive bortvist fra klubben ogvil herefter ikke kunne være aktiv i klubben.

 

Pædofiliforhold vil blive politianmeldt. Godkendt på bestyrelsesmødet den 3. juli 2012