Forældre

Svømmeklubben har brug for forældrenes hjælp, interesse op opbakning til at sikre svømmernes deltagelse i svømmestævner i årets løb. Til stævner er der både brug for hjælp til kørsel og official.
 
Klubbens deltagelse i svømmestævner forudsætter, at der stilles med uddannede officials. Antal officials, som vi skal stille med til de enkelte stævner afgøres som regel af stævnets størrelse. Under normale forhold skal vi typisk stille med 2-4 tidtagere og 1-2 svømmedommere.

Hvis mindst 1 forælder til hver svømmer uddanner sig til official vil det, med det antal svømmere, der er tilmeldt talent- og konkurrenceholdet, betyde at hver forælder skal deltage i 2-3 svømmestævner på en sæson.
 
Official uddannelsen giver forældrene mulighed for at få indsigt i reglerne for børnenes deltagelse i svømmestævner og en unik chance for at opleve det intense samvær med svømmerne til stævner.
 
Official uddannelsen består af 7 moduler, hvor hvert modul skal være bestået førend det næste kan erhverves. I Dragsholm svømmeklub tilbydes typisk de 3 første moduler, der består af følgende kurser:
 
Modul 1 – Tidtager og stævnefunktion
Modul 2 - Mål-, vende- og banedommer
Modul 3 - Starter
 
Modul 1 – Tidtager og stævnefunktion tilbydes forældre, trænere og andre med tilknytning til Dragsholm Svømmeklub og skal sikre uddannelse af kvalificerede tidtagere. Tidtagerens opgaver er tidtagning med stopur, el-tid, samt forståelse af svømmearterne. Kravet er at man er fyldt 14 år. Varighed: 1 aften

Modul 2 - Mål-, vende- og banedommer tilbydes alle modul 1 (tidtager) uddannede forældre, trænere og andre med tilknytning til Dragsholm Svømmeklub. Målet er at uddanne mål-, bane- og vendedommere for at sikre en ensartet og retfærdig bedømmelse, uanset i hvilket stævne svømmerne deltager i, og hvor stævnet afholdes. Kravet er at man er fyldt 17 år samt erfaring som tidtager. På kurset gennemgås måldommerens opgaver: Måldommersedlens anvendelse, skiftedommer, bane- og vendedommers opgaver, diskvalifikationssedler og anvendelse af vendetavler, samt svømme- og løbsregler. Praktik i svømmehal samt afsluttende prøve = skriftlig opgavebesvarelse. Varighed: 1 dag.

Modul 3 – Starter tilbydes alle modul 1 (tidtager) og modul 2 (Mål-, bane- og vendedommer) uddannede official med tilknytning til Dragsholm Svømmeklub. Målet er at uddanne startere efter gældende nationale og internationale regler for at sikre de aktive svømmere en ensartet og retfærdig bedømmelse, uanset i hvilket stævne de deltager, og uanset hvor stævnet afholdes. Kravet er at man er fyldt 17 år. Starters opgaver samt våbenlære gennemgås. Praktik i svømmehal samt afsluttende prøve = skriftlig opgavebesvarelse. Varighed: 1 aften.