Svømmeskolen

Politik angående oprykning/nedrykning.

Vi tilstræber, så vidt muligt, at der rykkes flere svømmere fra samme hold op samtidigt, dermed er der bedre mulighed for at skabe tryggere rammer i forbindelse med oprykningen, samt at lette indslusningen på det nye hold.

For at sikre en god overlevering af den nye svømmer på det nye hold, skal der ske en koordineret overlevering fra det ene hold til det andet. Der skal være støtte og opbakning til den nye svømmer, evt. ved aktiv brug af hjælpetræneren for at sikre, at den nye svømmer, og dennes forælder er klar over, at der er skærpede krav på det nye hold og at det er naturligt, at man ikke er den bedste på det nye hold.

Rykning til talent- og konkurrencehold sker efter moden overvejelse og finder sted efter samtale mellem svømmeren, forældre, nuværende træner samt træner for talent- og/eller konkurrenceholdet.
Ved oprykning til talent- og konkurrencehold tages hensyn til bl.a. alder, modenhed, udvikling, tekniske færdigheder, træningsindsats, personlig holdning/indstilling samt træners subjektive vurdering.

Ved rykning på alle hold, skal tages udgangspunkt i beskrivelsen på de enkelte hold. Beskrivelsen findes på hjemmesiden ved tilmelding. Er man i tvivl kan trænere spørges til råds.


Politik angående forældrestøtte

Som forældre skal man være en støtte for sit barn. Vær opmærksom på at forbedringer og fremgang ofte kommer i etaper og er forskellig fra svømmer til svømmer. Vores trænere er ansvarlige for den tekniske og praktiske del af den daglige træning.

Vi forventer opbakning af forældrene til at sikre, at børnene kommer til hallen i tilstrækkelig god tid, til at sikre korrekt vask og omklædning. Vi forventer, at forældrene har lært børnene hvorledes korrekt afvaskning foretages. Vi forventer også, at de medvirker til at holde ro og orden i omklædningsrum og omkring undervisningen, ved at opholde sig i klublokalet under undervisningen.

Dragsholm svømmeklub sætter stor pris på engagement blandt forældrene. Dette gælder for opgaver i bestyrelsen, officials, holdledere m.m. Det er vigtigt, at der er et godt samspil mellem forældrene og svømmeklubben for at sikre et godt klima både ved svømmeundervisningen og udenfor svømmeundervisningen. Dette samspil har både forældre, svømmere og trænere ansvar for.

Specielt for talent-og konkurrenceafdelingen:
For at kunne sikre, at Dragsholm Svømmeklubs talent- og konkurrencehold kan deltage i et tilstrækkeligt antal stævner, skal der for hver talentsvømmer som hovedregel være en forælder, der er uddannet official. Fra konkurrenceholdet skal der som hovedregel være 2 forældre, der er uddannet official

Forældredeltagelse forventes også til arrangementer, hvor klubben deltager og stiller op med frivillig arbejdskraft, f. eks generalforsamling i Brugsen samt loppetorv med mere.


Politik angående stævnedeltagelse

Ved stævner er det vigtigt, at svømmere og træner får den ro, der skal til for at få et godt stævne. Derfor bør forældre støtte op om trænerens beslutninger ved stævner. Det vil kun skade forholdet mellem træner og svømmer, såfremt forældre kritiserer beslutninger under stævnet. Både før og under stævnerne kan der tales sammen om evt. kritikpunkter, men aldrig under selve stævnet.

Når svømmerne er informeret om hvornår de skal svømme, forventes svømmeren selv at orientere sig i forhold til tid og heat samt at være til stede på bassinkanten til opvarmning i tilstrækkelig god tid før start.

Ved forældreoverværelse af stævner kræves der, at forældrene har respekt for den enkelte svømmer og trænerne.


Politik angående dress code ved deltagelse i stævner

For at profilere Dragsholm svømmeklub skal svømmere som deltager i stævne, bære det udleverede klubtøj ved deltagelse i stævner og konkurrencer – og især ved overrækkelse af medaljer og øvrige præmier.


Politik angående overværelse af svømmeundervisningen

For specielt de mindste af vores svømmere, kan det være svært at koncentrere sig, hvis forældrene er ved bassinkanten. Derfor kan overværelse af svømmeundervisningen kun ske den første undervisningsdag i hver måned. Andre undervisningsdage henvises der til ophold i klublokalet, hvor der som regel vil være frisk (gratis) kaffe på kanden, mulighed for at købe sodavand/juice og mulighed for at tale med andre forældre ugeneret af svømmeundervisningen.
Vi henviser til at stolene sættes på plads efter brug for at lette rengøringen af vores klublokale.

Ved opstart af en ny sæson, kan der aftales undtagelse for overværelse af svømmeundervisningen, hvis barnet føler sig utryg. Men det kan kun ske i samråd med barnets træner. Forældrene skal være opmærksomme på, at når de sidder på kanten og overværer svømningen, så ser de ned på træneren. Dette kan opleves som ubehageligt for træneren og svømmerne.

Trænere og hjælpetrænere skal kunne henvise forældrene til at flytte sig fra bænkene og gå udenfor eller gå i klublokalet. Hvis dette ikke får forældrene til at forstå kravet, fortælles forældrene, at de ikke er velkomne i svømmeklubben.

 
 
 
Godkendt på bestyrelsesmødet den 3. juli 2012