Politik for alkohol

Indtagelse af alkohol i forbindelse med svømmeundervisning, stævner og konkurrencer er ikke tilladt. Personer der færdes i svømmehallen og/eller overværer svømmeundervisning, må under ingen omstændigheder indtage alkohol eller være beruset. Eventuelt berusede personer vil blive bortvist af et medlem af bestyrelsen.

Når svømmeskolen er afsluttet, er det tilladt for svømmere og gæster at indtage alkohol i klublokalet. Efter svømning, kan der tillades mådeholden indtagelse af alkohol for personer over 16 år.

 

 
Godkendt på bestyrelsesmødet den 7. november 2023