Politik for alkohol

Indtagelse af alkohol i forbindelse med svømmeundervisning, stævner og konkurrencer er ikke tilladt. Personer der færdes i svømmehallen og/eller overværer svømmeundervisning, må under ingen omstændigheder indtage alkohol eller være beruset. Eventuelt berusede personer vil blive bortvist af et medlem af bestyrelsen.

 

Når svømmeskolen er afsluttet, er det tilladt for svømmere og gæster at indtage alkohol. Efter svømning, kan der tillades mådeholden indtagelse af alkohol for personer over 16 år.

 

Ved særlige arrangementer er det tilladt at indtage alkohol. Særlige arrangementer indebærer som minimum morgenkaffe lørdag morgen, pensionistsvømning, livredderafdelingens arrangementer, afslutning på førstehjælps- og livredderkurser, private arrangementer med mere.


 
Godkendt på bestyrelsesmødet den 3. juli 2012