Målsætning for vores politikker i Dragsholm Svømmeklub


I Dragsholm Svømmeklub vil vi tiltrække og fastholde svømmere på alle niveauer. På talent- og konkurrenceniveau vil vi arbejde for at fastholde talenterne i klubben.
Vi vil sikre, at der til stadighed er de rigtige trænerkræfter til rådighed på alle hold og særligt sikre, at der skabes de mest optimale og stabile arbejdsbetingelser. De overordnede træningsprincipper for talent- og konkurrencehold skal være kendt af trænere, svømmere, forældre og klubben i øvrigt. Vi ønsker at skabe et godt trænings- og socialt miljø for alle vores medlemmer, såvel børn som voksne.
 
Vi vil udbygge og skabe traditioner i klubben, således at svømmerne oplever trivsel, godt humør og aktiviteter udenfor træningssituationen.
 
Godkendt på bestyrelsesmødet den 3. oktober 2023