Politik angående etisk kodeks

Det er vigtigt at skabe gode og trygge rammer for såvel svømmere som trænere. Idræt er også at vise følelser, hvor sejrsknus, et klap på skulderen eller en trøstende omfavnelse er acceptabelt. Kropslig kontakt er naturligt inden for idræt og det kan være nødvendigt for træneren at hjælpe svømmeren med at lære at udføre bestemte bevægelser. Frygten for beskyldninger om seksuelle overgreb skal ikke føre til, at træneren ikke tør røre ved svømmeren.


 

Træneren er rollemodel for svømmerne og således autoritet og forbillede på samme tid. Dette skal alle trænere være bevidste om. Etisk kodeks vil blive omtalt til alle nye trænere og jævnligt tages op på trænermøder, for at sikre at trænerne kender til hvad der tillades og ikke tillades.


 

I straffeloven der omhandler seksuelle overgreb mod børn og unge, står at det er strafbart at have sex med en ung under 18, hvis den unge er ”betroet den voksne til undervisning eller opdragelse”.

 

I idrætssammenhænge er alle former for seksuel kontakt mellem trænere, ledere, instruktører og de børn under 18 år, som de træner, derfor helt uacceptabelt.


Der henvises i øvrigt til SvømDanmark 
Godkendt på bestyrelsesmødet den7. maj 2024