Dragsholm Svømmeklub er en selvstændig forening med generalforsamlingen som sin højeste myndighed i alle klubbens anliggender. Alle medlemmer kan deltage/stemme ved generalforsamlingen.

Bestyrelsen som vælges på generalforsamling består af 7 bestyrelsesmedlemmer og 2 suppleanter. Der ud over deltager en repræsentant fra klubbens pensionisthold og cheftræneren ved bestyrelsesmøderne.

Dragsholm Svømmeklub blev startet den 14. april 1975. Klubbens formål har fra sin start været at virke for motions-, svømme- og livredningssagens fremme, dels ved at etablere undervisning, dels ved at deltage i svømmekonkurrencer. Klubbens første bestyrelse og alle efterfølgende har i de mere end 30 år brugt dette som deres aktivitetsgrundlag.

Klubben har gennem årene beskæftige sig med en lang række aktiviteter, hvor nogle fortsat eksisterer og andre ikke gør. Alle aktiviteter har kun kunnet lade sig gøre pga. den store frivillige indsats der ydes af klubbens medlemmer.