Politik angående Dragsholm Svømmeklubs klublokale / Garage

Ved svømmeundervisning er klublokalet åbent for benyttelse af svømmere samt pårørende til svømmerne. Der er mulighed for at se tv i lokalet. Herudover kan nydes medbragt mad/drikkelse eller en gratis kop kaffe. Der skal naturligvis ryddes op efter brug af klublokalet. Forældrene opfordres til at anvende klublokalet mens børnene svømmer. Der er gratis opkobling til internet i klublokalet, skilt med trådløst net kode findes på skabet i klublokalets bagerste del.

Adgang til klublokale og garage, udenfor almindelig åbningstider, administreres af Sebastian Slot.

Specielt: udlån af klublokalet til arrangementer:
Bestyrelsen, frivillige hjælpere og trænere er de eneste, der kan låne klublokalet. Garagen hører ind under klublokalet og er derfor udelukkende til opbevaring af klubbens udstyr og materialer.

Sebastian Slot er pt. ansvarlig for at styre udlån af lokalet. Klublokalet kan reserveres minimum 14 dage før arrangementet og kan reserveres op til et år før, til private arrangementer. Det skal sikres, at der er tilstrækkelig plads i kalenderen til at afholde trænerkurser, bestyrelsesarrangementer, undervisning, træningslejre med mere.

Rengøring: Der skal være ryddet op efter hvert brug af lokalet. Det betyder at borde er rengjort, gulvet er fejet og vasket, lokalet er ryddeligt, stole er sat på plads samt at køkkenet er rengjort og alt service er sat på rette plads i skabene. Tidspunktet for hvornår rengøring skal være afsluttet, skal være aftalt med ansvarlig for udlån. Hvis service eller andet går i stykker under lån af klublokalet skal dette fortælles til ansvarlig for udlån.

Adgang til svømmehallen er IKKE med i lån af klublokalet. Hvis der er ønske om at låne svømmehallen, samtidig med et privat arrangement i klublokalet, skal dette aftales særskilt med svømmehallen.

 
 
Godkendt på bestyrelsesmødet den 3. juli 2012